افکار معلق

حیرت نگر که ماهی مسکین میان آب / از شوق آب، بالِ پریدن در آوَرد ⁦...

افکار معلق

حیرت نگر که ماهی مسکین میان آب / از شوق آب، بالِ پریدن در آوَرد ⁦...

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش می کنم
خدایا
کمکم کن آنی باشم که تو دوستش داری ...

یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده

«صائب تبریزی»

یک بغل حرف ولی محضِ نگفتن داریم....

جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱ ب.ظ

گاهی هم بغض همان پیام های تایپ شده هستند که فرو داده نمی شوند و سال ها پیش نویس دست هایت باقی می مانند تا
 تاریخِ اعتبارشان تمام شود ....
  • ۹۷/۰۶/۳۰
  • همدم ماه