افکار معلق

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه تو همدردِ منِ مسکینی

افکار معلق

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه تو همدردِ منِ مسکینی

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش میکنم
خدایا
کمکم کن
آنی باشم
که تو دوستش داری ...
🌿🌸🌿
یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده

«صائب تبریزی»

تو این صفحه تک بیتی ها و دو بیتی هایی که دوستشون دارم رو می‌ذارم و هر چند وقت یک بار اپدیتش میکنم :)

🌸

دل را به کف هر که نهم باز پس آرد 

کَس تاب نگهداری دیوانه ندارد

#حسین بختیاری 

🌸

دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی

لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی :((

🌸

ذوق دلتنگی گریبانگیر شد چون غنچه ام

ورنه برگ عیش چون گل من به دامن داشتم

#صائب تبریزی

🌸

گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی

چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

#سعدی

🌸

دوش در حَلقه ی ما قصّه ی گیسوی تو بود 

تا دلِ شب سخن از سلسله ی مویِ تو بود

#حافظ

🌸

عزم دیدار تو دارد جانِ بر لب آمده 

بازگردد؟یابرآید؟ چیست فرمان شما؟

#حافظ

🌸

شده هی گم بشوی در خودت و دم نزنی؟

من غریبانه ترین حالتِ دردم بخدا...

#نگارقاسمی

🌸

مرا خود با تو چیزی در میان هست

و گر نه روی زیبا در جهان هست

وجودی دارم از مهرت گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست

#سعدی جان

🌸

خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن

من باشم و آن کسی که من می‌خواهم...

#ابوسعید ابوالخیر

🌸

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را 

ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم 

#شهریار

🌸

زلف مشکین تو یک عمر تأمل دارد

نتوان سرسری از معنیِ پیچیده گذشت

#صائب تبریزی

🌸

من عاشقم و دلم بر او گشته تباه

عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه 

#فرخی سیستانی

🌸

خواب در عهد تو در چشم من آید ؟ هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است

#سعدی

🌸

سرایی را که صاحب نیست ، ویرانی ست معماری

دلِ بی عشق می گردد، خراب آهسته آهسته 

#صائب تبریزی 

🌸

خنده رسوا می نماید ، پسته ی بی مغز را

چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش 

#صائب تبریزی 

🌸

سر زیبایی چشمان تو دعوا شده است 

بین ماه و من و یک عده اساتید هنر‌‌‌....

#مسعود محمد پور

🌸

مزن بی تأمل به گفتار دم

نکو گوی اگر دیر گویی چه غم

🌸

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

#سعدی

🌸

جهان سر به سر حکمت و عبرت است

چرا بهره ی ما همه غفلت است؟

#فردوسی

🌸

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد ، صیاد رفته باشد

#حزین لاهیجی

🌸

خواب بد دیده ام ای کاش خدا خیر کند

خواب دیدم که تو رفتی ، بدنم جان دارد

#علی صفری

🌸

آمده ام که تا به خود ، گوش کشان کشانمت

بی دل و بی خودت کنم، بر دل و جان نشانمت

#مولانا