افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

https://telegram.me/poetic_life


تو این صفحه تک بیتی ها و دو بیتی هایی که دوستشون دارم رو می‌ذارم و هر چند وقت یک بار اپدیتش میکنم :)

🌸

مزن بی تأمل به گفتار دم

نکو گوی اگر دیر گویی چه غم

🌸

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

#سعدی

🌸

جهان سر به سر حکمت و عبرت است

چرا بهره ی ما همه غفلت است؟

#فردوسی

🌸

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد ، صیاد رفته باشد

#حزین لاهیجی

🌸

خواب بد دیده ام ای کاش خدا خیر کند

خواب دیدم که تو رفتی ، بدنم جان دارد

#علی صفری

🌸

آمده ام که تا به خود ، گوش کشان کشانمت

بی دل و بی خودت کنم، بر دل و جان نشانمت

#مولانا