افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش میکنم
خدایا
کمکم کن
آنی باشم
که تو دوستش داری ...
🌿🌸🌿
یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده

«صائب تبریزی»

تو این صفحه تک بیتی ها و دو بیتی هایی که دوستشون دارم رو می‌ذارم و هر چند وقت یک بار اپدیتش میکنم :)

🌸

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را 

ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم 

#شهریار

🌸

زلف مشکین تو یک عمر تأمل دارد

نتوان سرسری از معنیِ پیچیده گذشت

#صائب تبریزی


🌸

گویند که معشوق تو زشت است و سیاه

گر زشت و سیاه هست مرا چیست گناه؟

من عاشقم و دلم بر او گشته تباه

عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه 

#فرخی سیستانی

🌸

خواب در عهد تو در چشم من آید ؟ هیهات

عاشقی کار سری نیست که بر بالین است

#سعدی

🌸

سرایی را که صاحب نیست ، ویرانی ست معماری

دلِ بی عشق می گردد، خراب آهسته آهسته 

#صائب تبریزی 

🌸

خنده رسوا می نماید ، پسته ی بی مغز را

چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش 

#صائب تبریزی 

🌸

سر زیبایی چشمان تو دعوا شده است 

بین ماه و من و یک عده اساتید هنر‌‌‌....

#مسعود محمد پور

🌸

مزن بی تأمل به گفتار دم

نکو گوی اگر دیر گویی چه غم

🌸

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

#سعدی

🌸

جهان سر به سر حکمت و عبرت است

چرا بهره ی ما همه غفلت است؟

#فردوسی

🌸

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد ، صیاد رفته باشد

#حزین لاهیجی

🌸

خواب بد دیده ام ای کاش خدا خیر کند

خواب دیدم که تو رفتی ، بدنم جان دارد

#علی صفری

🌸

آمده ام که تا به خود ، گوش کشان کشانمت

بی دل و بی خودت کنم، بر دل و جان نشانمت

#مولانا