افکار معلق

حیرت نگر که ماهی مسکین میان آب / از شوق آب، بالِ پریدن در آوَرد ⁦...

افکار معلق

حیرت نگر که ماهی مسکین میان آب / از شوق آب، بالِ پریدن در آوَرد ⁦...

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش می کنم
خدایا
کمکم کن آنی باشم که تو دوستش داری ...

یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده

«صائب تبریزی»

پیراهنِ تو ، اَمن ترین جای زمین است ....

جمعه, ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵ ب.ظ

برایت خواهم خواند؛ که نگران نباش ، من دوست دارمت ، حتی اگر تنها سقف  زندگیِ مشترکمان، چهار «خانه» های پیراهنت باشد .... 

  • ۹۷/۰۷/۱۳
  • همدم ماه