افکار معلق

این پریشان سِیر را در بَزمِ وحدت بار دِه.....

افکار معلق

این پریشان سِیر را در بَزمِ وحدت بار دِه.....

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش می کنم
خدایا
کمکم کن آنی باشم که تو دوستش داری ...

یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده
چشم بینا، جان آگاه و دل بیدار ده

«صائب تبریزی»

بهش میگم چه خوب شد که فرجه ها رو نرفتی تبریز و همین جا موندی 

میگه کجاش خوبه ؟ دلم تنگه واسه خانوادم ...

میگم خوبه چون دلتنگیت بیشتر میشه چون ذوقت بیشتر میشه چون صبرت بیشتر میشه چون میفهمی چقدر دوستشون داری  

میدونی رسیدن بعد از یه دلتنگی طولانی چقدر شیرینه ؟ 

ذوق دلتنگی گریبانگیر شد چون غنچه ام

ورنه برگ عیش چون گل من به دامن داشتم

  • ۹۷/۰۳/۰۵
  • همدم ماه