افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

افکار معلق

سی و شش درصد چشمان تو رنگش عسل است ، مابقی قهوه ی فنجان و شراب و غزل است

افکار معلق

خدایا
من را ببخش که گاه
قداستم را
دخترانگی ام را
نجابتم را
فراموش میکنم
خدایا
کمکم کن
آنی باشم
که تو دوستش داری ...


پایم به گِل فرو شد :|

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۳۰ ب.ظ

قبل از کنکور همش میگفتم بذا این کنکور نفهم تموم شه اینقد جبران کنم اینقد اینور اونور برم اینقد فیلم ببینم  که حالم بهم بخوره

الانم به اون درجه از عرفان رسیدم منتهی حالم از بیکاری و بی حوصلگی داره بهم میخوره سریالای تلوزیونی ام که همچین چنگی به دل نمیزنن

+ شمارش معکوس بیرون اومدن از مجهول الحالیم شروع شده

+ به قول دوستان یا رب روا مدار که هوا گرمتر شود دیروز اینقد خورشید وحشیانه میتابید که قشنگ بَره میومد تو حیاط برشته میشد .


  • ۹۶/۰۵/۰۷
  • همدم ماه